Przejdź do głównej zawartości

Posty

Czy zdecydować się na VAT?

Podatek dochodowy jest obowiązkowy i dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Inaczej jest z VAT-em. VAT dotyczy jedynie osób prowadzących działalność gospodarczą. W niektórych przypadkach przedsiębiorca ma możliwość wyboru – być czy nie być VAT-owcem. Co w ogóle oznacza skrót? Jest to skrót od angielskiego wyrażenia Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej, rozumianej jako zarobek, czyli marża w przypadku sprzedaży towarów lub wartość usługi. Jest to natychmiastowa i bezpośrednia danina od sprzedaży. Mimo, że to przedsiębiorca odprowadza vat do skarbu państwa, to płatnikiem całego podatku jest sam konsument. Jaki jest schemat działania podatku VAT?Jeżeli dany podmiot jest płatnikiem podatku VAT, wówczas do każdej sprzedaży dodaje wartość podatku należnego do urzędu skarbowego. Każdy rodzaj transakcji posiada odpowiednią stawkę, które są określone w ustawie. Niedozwolone jest stosowanie niższej niż przewidziana stawka podatku. Z drugiej strony przy zakupach firmowych,…
Najnowsze posty

Kiedy zaksięgować fakturę korygującą zmniejszającą vat

Art. 29 ust. 4a ustawy o VAT wskazano termin rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT. Taki dokument wystawia się między innymi w przypadku zwrotu towarów.Aby zgodnie z prawem zaksięgować fakturę korygującą, należy podsiadać potwierdzenie jej otrzymania przez nabywcę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej. Podstawę opodatkowania zmniejsza się w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pierwotnej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury. Jeżeli takie potwierdzenie nie wpłynie na czas, to korektę nie należy ujmować w bieżącym rozliczeniu tylko odłożyć do momentu jej uzyskania i rozliczyć w odpowiednim miesiącu bądź kwartale. Aby podatnik właściwie określił datę rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej, powinien przede wszystkim znać datę otrzymania korekty przez nabywcę. Co ważne przepisy nie precyzują formy potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę. Podatnik ma w związku z tym pełną dowolność. …

Anulowanie faktury zgodnie z prawem

Czasem zdarza się, że w natłoku obowiązków zachodzą pomyłki. Ryzyko popełnienia błędów nie tylko jest związane z przedmiotem sprzedaży ale także w prowadzonej dokumentacji. Co jeśli na fakturze wprowadzimy nie tego kontrahenta, co trzeba? Czy można anulować fakturę?Kiedy korygować fakturę?

Jeśli faktura została wprowadzona w obieg, niestety nie da się takiego dokumentu anulować. Takie pomyłki zazwyczaj poprawia się fakturą korygującą lub notą korygującą. Dotyczy to takich sytuacji jak np. zmiana danych nabywcy, modyfikacja cen, kwot czy stawek podatku. Prawo do sporządzenia faktury korygującej leży po stronie sprzedawcy. Natomiast notę korygującą może wystawić tylko nabywca, ale nie może on zmieniać notą żadnych stawek podatku ani kwot. W przypadku pomyłki na fakturze, kiedy dokument nie został jeszcze przekazany kontrahentowi ani żadnemu innemu podmiotowi, wówczas można rozważyć jej anulowanie. W ustawie o Vat nie ma jednak pojęcia anulowanie, ani nie jest zdefiniowane w żadnym innym …

Jak otrzymać zasiłek chorobowy prowadząc działalność

Przedsiębiorca podczas choroby nie jest w stanie świadczyć usług. Ale czy w związku z tym musi martwić się o źródło utrzymania? Niekoniecznie. Jeśli podczas rejestracji zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, może otrzymać zasiłek z ZUS w trakcie choroby.
Czy zgłosić się do chorobowego?Rejestrując działalność obowiązkowo należy opłacać składki ZUS. Jedyna dobrowolna składka to ubezpieczenie chorobowe. Dla nowych przedsiębiorców mogących skorzystać z preferencyjnych składek jest to kwota ok 15-16zł miesięcznie, natomiast dla pozostałych to ponad 65zł. Jeśli mamy problemy zdrowotne, to warto opłacać chorobowe. Wówczas podczas niedyspozycji zawsze można liczyć na zastrzyk gotówki. Jak skorzystać z chorobowegoPierwszym krokiem jest wizyta u lekarza, który potwierdza chorobę na formularzu ZUS ZLA, potocznie nazywanym L4. Bez tego druku nie można skorzystać z przywileju otrzymania „pensji” podczas choroby. Po otrzymaniu dokumentu należy go dostarczyć do właściwego oddziału ZUS-u…

Faktura za naprawę samochodu po kolizji

Kiedy odszkodowanie z samochodowej polisy OC i AC stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?


Posiadając i używając samochód w firmie trzeba się liczyć również z ewentualnymi przykrymi niespodziankami, w tym także kolizjami. Aby pojazd mógł być dalej używany, należy go naprawić. O ile z warsztatem nie ma problemu, to już źródło finansowania naprawy ma znaczenie. I tu zaczyna się problem. Należy odpowiedzieć na pytanie kiedy pojawiają się przychody z odszkodowania, kiedy mamy do czynienia z kosztem, kiedy odliczać VAT i w jakiej wysokości? 

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC

Jeżeli sprawcą kolizji lub wypadku była osoba trzecia, wówczas naprawy szkody pokrywane są z jaj ubezpieczenia OC. Rozliczenie takiej szkody może nastąpić bezgotówkowo i gotówkowo. 
BEZGOTÓWKOWO - Firma otrzymuje zawiadomienie o przyznaniu odszkodowania oraz w większości przypadków wskazuje miejsce, gdzie odbędzie się naprawa. Całkowicie wpłacona kwota na rzecz warsztatu samochodowego wykonującego naprawę przez ubezp…

Korekta VAT 7

W maju przedsiębiorca składa
korektę deklaracji VAT 7 za styczeń, w której wychodzi nadpłatakorektę deklaracji VAT 7 za marzec, w której wykazana jest mniejsza kwota do przeniesieniadeklaracja VAT 7 za kwiecień, w której wychodzi kwota do zapłatyCzy podatnik może w maju zapłacić podatek należny w mniejszej wysokości o kwotę tej nadpłaty ze stycznia?

Jeśli podatnik znajdzie błąd w deklaracji VAT-7 to powinien ją niezwłocznie skorygować. Są pewne wyjątki, kiedy to ordynacja podatkowa zawiesza możliwość złożenia korekty. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej oraz gdy wobec podatnika toczy się postępowanie podatkowe za okres, za który zamierzał on złożyć korektę.


W przedstawionym przypadku stwierdzono nadpłatę w korekcie deklaracji VAT-7 za styczeń, w związku z tym w korekcie deklaracji za kolejny miesiąc wykazywana była kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Za kwiecie…

Krótki poradnik o odwrotnym obciążeniu

Odwrotne obciążenie w podatku VAT polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Dotyczy ono coraz większej grupy czynnych podatników. A dodatkowo trwają prace zmierzające do objęcia odwrotnym obciążeniem nowych grup przedsiębiorców. Obecnie w załączniku numer 11 do ustawy o podatku od towarów i usług są wymienione towary, w stosunku do których stosuje się odwrotne obciążenie, ale w sytuacjach gdy

sprzedaż dostawcy nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku, nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, dostawa nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy 


Ustalone są także limity transakcyjne, w przypadku gdy przedmiotem dostawy jest elektronika, przenośne urządzenia, konsole do gier wideo i gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem, itp. Limit dotyczy minimalnej łącznej kwoty netto zamówionych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, wynoszącej 20 000 zł.

Jednolit…